Ana Trbovic


ana trbovic

Prof. dr Ana S. Trbović je dekanka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), gde predaje Strategijski menadžment, Poslovno pregovaranje i Upravljanje javnim sektorom. Partner je u konsultantskoj kući EBA (EuroBalkan Advisors) i konsultantkinja međunarodnih organizacija za ekonomske reforme, investicije, reformu javnog sektora i razvoj konkurentnosti. Prethodno radila u Vladi Srbije, kao pomoćnica ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom zadužena za koordinaciju procesa pristupanja EU (2002-2004), izradu strategije i mera podsticanja ulaganja (2004-2006), a kasnije kao posebna savetnica ministra privrede zadužena za izradu mera razvoja preduzetništva i konkurentnosti, uključujući regulatornu reformu i razvoj preduzetnog kapitala (2013-14). Od 2007. do 2010. godine radila kao direktorka za unapređenje poslovne klime i radne snage Projekta USAID za unapređenje konkurentnosti Srbije koji je sprovodila konsultantska kuća BoozAllenHamilton. Doktorirala je na Flečer školi prava i diplomatije. Magistar je prava i diplomatije (Flečer škola, Tafts i Harvard) i magistar javne uprave (Kenedi škola, Harvard, Boston, SAD). Usavršavala se u oblasti evropskih politika i integracija i na Institut d’Etudes Politiques u Francuskoj. Završila je tri fakulteta – ekonomiju, međunarodne odnose i francusku književnost. Govori više stranih jezika. Autorka je knjiga «Pravna geografija raspada Jugoslavije» (Oksford, 2008), «Javna uprava i evropske integracije Srbije» (FEFA, Zavod za udžbenike, 2010), urednica zbornika “Inovacije i preduzetništvo”, “Efekti integracija Srbije u EU” i “Reforme: politička volja i administrativi kapacitet”, kao i autorka više naučnih radova. Članica je predsedništva i izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije, izvršnog odbora Udruženja korporativnih direktora Srbije, predsednica Saveta NALED, predsednica upravnog odbora Beogradske filharmonije, članica savetodavnog odbora Etnomreže, i dr.