Andy Eagle


andy eagle

Andy Eagle je poslednjih dvadeset godina aktivan u umetničkim institucijama Velsa, a trenutno je na čelu umetničke organizacija Chapter, čiji su koreni duboko usađeni u umetničku zajednicu Kardifa i društvenu zajednicu Kantona. Ova jedinstvena organizacija suptilno uklapa kvalitetnu umetničku praksu sa društvenim aktivnostima zajednice što je čini žilom kucavicom kreativnih inovacija u Kardifu i od neprocenjive je vrednosti za čitav Vels. “Volim ravnotežu u kojoj savremena koreografija nastaje u neposrednoj blizini lokalne baletske škole .”