Hristina Mikic


Hristina-Mikic

Hristina Mikić je izvršni direktor akademskog think-thanka Grupa za kreativnu ekonomiju i zaposlena na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu. Diplomirala, magistrirala i trenutno doktorira ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u oblasti ekonomike kreativnih industrija. Predavač je na Unesko katedri za kulturnu politiku i menadžement, Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo sticala u Ministarstvu kulture Republike Srbije, Švajcarskom programu za kulturu SCG i Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Jedna je od prvih istraživača u oblasti ekonomike kulture i kreativnih industrija na prostoru Zapadnog Balkana i dugogodišnji predavač u ovoj oblasti. Angažovana je na značajnom broju domaćih i međunarodnih projekata koji se bave ekonomikom kulture i kreativnih industrija za Savet Evrope, UNDP, UNESCO UIS, Evropska komisija, itd. Autor 5 knjiga, među kojima i prve studije mapiranja kreativnih indsutrija koja je objavljena u region Zapadnog Balkana, kao i brojnih radova u domaćim i stranim časopisima. Bila je koordinator radne grupe Ministarstva kulture i , informisanja za izradu istrzivanja za potrebe izrade strategije razvoja kulture u Republici Srbiji (2011-2012), član Radne grupe Ministarstva kulture za razvoj kreativnih industrija (2010-2012), glavni konsultant za izradu programa lokalne kulturne politike u Užicu i akcionog plana za kulturu u Pančevu (2011-2012), a autor je i rukovodilac projekta “Kreativna Srbija 2020“ koji je od strane UNESCO panela eksperata proglašen za jedan od 25 svetskih inovativnih modela stvaranja meke infrastrukture za razvoj kreativnih industrija.