Martin Kern


Martin-Kern

Martin Kern je rođen 1972. godine. U Evropskoj komisiji radi već 13 godina. Od novembra 2011. godine je na poziciji šefa sektora za projekte u Delegaciji Evropske unije u Srbiji. Pre toga je 2 godine radio kao regionalni koordinator za finansijsku podršku u Odeljenju za Tursku pri Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije. 2009. godine je upućen u Ministarstvo spoljnih poslova Švedske u Stokholmu, tokom švedskog predsedavanja Evropskom unijom. Pre toga je radio na finansijskoj podršci za 12 novih zemalja članica, baveći se između ostalog i problemima korupcije u Bugarskoj i Rumuniji. Nakon kratkog perioda rada za Ujedinjene nacije, počeo je karijeru u Evropskoj komisiji i bio postavljen u Litvaniji i Estoniji od 1999. do 2005. godine.