Kori Udovicki


kori-udovicki

Kori Udovički se nedavno vratila na čelo Centra za napredne ekonomske studije(CEVES) u Beogradu, nakon dužnosti Asistenta Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Asistenta Administratora Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Direktora regionalnog biroa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija za Evropu i Zajednicu nezavisnih država (zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza), koje je obavljala od 1. Februara 2007. godine. Trenutno je član “Transition to Transition” savetodavnog odbora Evropske Banke za Obnovu i Razvoj i član UO Građanski inicijativa. 

U periodu 2001-2004 gospođa Udovički je bila Guverner Narodne Banke Srbije, Ministar Energetike i rudarstva, i Specijalni savetnik Ministra Finansija pri Vladi Republike Srbije. Od 1993. do 2001. je radila u Međunarodnom Monetarnom Fondu (MMF). Diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirala ekonomiju na Jelj Univerzitetu u SAD-u.