Maja Lalic


Maja-Lalic

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zatim gradi paralelne karijere u dizajnu enterijera i arhitekturi i TV novinarstvu. Seli se za Njujork 1999. godine, gde stiče zvanje Magistra arhitekture i urbanog dizajna na Univerzitetu Columbia. Sarađujući sa studijima Forma i U+D, Maja je sarađivala na nekoliko projekata urbanog dizajna u Njujorku, Briselu, Pragu i Beogradu.
Osniva Mikser, kulturnu platformu zaslužnu za organizovanje brojnih izložbi i događaja na polju arhitekture, dizajna i komunikacija, kao što su predavanja Rem Kolhasa, konstantina Grčića, Gaetana Pešea, Karima Rašida i drugih.
Maja je osnivač kreativnog studija reMiks, posvećenog multidisciplinarnom pristupu arhitekturi, dizajnu i brendingu, sa inovativnim projektima kao što su Telenorova flagship radnja i Supermarket konceptualna radnja, obe u Beogradu.
Maja je autor godišnje izložbe talenata Ghost project. Ona je inicijator i ko-organizator regionalne inicijative Young Balkan Designers. Maja je suosnivač Mikser festivala.