O Konferenciji

POTREBA -MISIJA - VIZIJA

O POTREBI KKIS

Kreativne industrije se ne uklapaju u klasični model „preduzetnički vođenih industrijskih preduzeća sa uslovljenim potrošačima”, te otuda i leži njihova skromnost u nastupu i zajedničkom delovanju naročito u  Srbiji gde su one nastale i funkcionišu gotovo kao incidentna pojava hrabrosti, entuzijazma, posvećenosti… neko bi rekao i ludosti.

Posle više od decenije autonomnog razvoja svakog od navedenih oblasti kreativnih industrija u Srbiji koja direktno doprinosi ekonomskom razvoju ali i nemerljivom građenju pozitivnog imidža naše zemlje, ludost bi zapravo bila prepustiti ih slučaju i stihiji.

 

MISIJA KKIS

Prepoznajući u njima šansu za priključivanje Srbije modernim svetskim tokovima sa značajnim doprinesom u zapošljavanju i razvoju našeg društva u celini , misija Konferencije kreativnih industrija Srbije (KKIS) je da kroz razmenu znanja i iskustava iz zemlje i inostranstva, nauke i prakse, stvori sinergetsku atmosferu pripadnosti grupi uspostavi temelje za dalji razvoj kreativnih industrija Srbije.

VIZIJA KKIS


Udruženo delovanje i rad umetničke scene i scene zabave na razvoju kreativnog potencijala i otvaranja  novih kreativnih ideja radi stvaranja boljeg i drugačijeg kulturnog, ali i privrednog obrasca u Srbijii i regionu.

CILJEVI


• Promocija sektora kreativnih industrija i turizma

• Stvaranje šansi za razvoj nove ekonomije u Srbiji